In deze eerste zine uit ons zoektocht naar The Feminine City nodigen we lezers uit om actief deel te nemen aan ons onderzoek. We zetten verschillende methodieken op om het proces van stadsmaken te herdenken. Om een diverse doelgroep ongehoorde stemmen in het debat te betrekken vertrekken we vanuit zintuiglijke ervaringen, gevoelens en artistieke vertalingen van ideeën.

Om een diverse doelgroep ongehoorde stemmen in het debat te betrekken vertrekken we vanuit zintuiglijke ervaringen, gevoelens en artistieke vertalingen van ideeën.

De publicatie kan je hier downloaden.